Vereniging Eigen Huis

De belangenorganisatie voor huiseigenaren!

Wanneer men een huis bezit of overweegt een huis te kopen is het verstandig om ook te kijken naar de belangen die men daardoor heeft. Het is daarom de moeite waard om je aan te sluiten bij de Vereniging Eigen Huis.

Belangen

Wanneer men een huis koopt of laat bouwen is het handig om een onafhankelijk controleur in de arm te nemen. Zo krijgt men zicht op eventuele gebreken bij de oplevering en kan men problemen achteraf voorkomen. De Vereniging Eigen Huis biedt haar leden een dergelijke service.
Een nader belangrijk onderwerp zijn de belangen die huiseigenaren hebben. Een collectief zoals de Vereniging Eigen Huis is natuurlijk ook een sterke partner in het opkomen voor de belangen. Neem bijvoorbeeld de veranderingen in de hyptoheekrenteaftrek. Men kan afwachten wat er gebeurt of samen voor de eigen belangen opkomen en de discussie aangaan. Eigen Huis is de grote pleitbezorger voor de belangen van de eigenaren.


Collectief energie inkopen

Een ander voordeel dat Eigen Huis haar leden aanbiedt is het gezamenlijk inkopen van energie, groene energie, waardoor men een betere prijs kan bedingen. Het collectief van de vereniging groeit en wordt daarmee een belangrijke onderhandelaar op de energiemarkt. Leden kunnen hierdoor bij deelname honderden euro’s per jaar verdienen.

veh