Liever een huis huren dan kopen?

Huurprijzen stijgen
Het is een moeilijk moment om te kiezen voor een huurhuis. De huurprijs is hoogst onzeker, behalve wanneer men op de particuliere markt huurt. Maar daar zijn de prijzen al uitgesproken hoog. Dus dan toch maar naar de sociale sector?
Hier geldt dat de prijs van het huis ongewis is, want stel je krijgt een huis toegewezen dan kan het zo maar zijn dat de huur extra verhoogd wordt met het oog op het inkomen. Daarover is men in politiek Den Haag nog niet helemaal in overeenstemming, maar het zal er vermoedelijk wel op uitdraaien.

sleutels

Huurverschillen
waar vroeger de hele straat, in dezelfde huizen wonend, dezelfde huur betaalde is dat niet meer het geval. De een woont al een tijd in een huis en betaalt de huur die er bij hoort, inclusief de jaarlijkse verhogingen. Een prijs die onder de huursubsidiegrens ligt.
Nou komt het huis van de buren leeg en komen er nieuwe bewoners. Die betalen de marktconforme prijs en die ligt hoger. Wie weet zelfs 100€ per maand hoger. Een tijdje later komt in de rij een ander huis leeg. De vorige bewoner heeft er zelf een keuken in laten plaatsen en alles voorzien van laminaat. Dat heeft de woningcorporatie voor een prikje overgenomen. Maar omdat dit huis dus beter is dat wat men normaliter verhuurt gaat de huurprijs omhoog en ligt 200€ boven wat de oude huurder er voor betaalde.
Zo ontstaan er hele rare verschillen. Plus, en dat kan van groot belang zijn mocht er iets mis gaan, de huur ligt boven de huursubsidiegrens. Men kan dus bij dalend inkomen geen beroep op de huursubsidie doen.